شهرمن آنلاین- استاندار کرمانشاه اعلام کرد: یکی از اولویت‌های کاری استان توجه ویژه به توسعه و گسترش شرکت‌های دانش بنیان است اما قبل از هر نوع برنامه‌ریزی باید به تصویر روشن از آمایش، توان و تخصص آنها برسیم.

«محمدطیب صحرایی» در دیدار با تعدادی از کارآفرینان و صنعتگران جوانان استان، با بیان اینکه یکی از دغدغه‌ها و پیگیری‌های جدی مدیریت ارشد استان کمک به توسعه فضای کسب و کار و رشد شرکت‌های دانش بنیان به منظور افزایش اشتغالزایی و غلبه بر مشکل بیکاری است، افزود: باید طی یک فرآیندی مشخص و دقیق، اطلاعات کاملی از جامعه آماری شرکت‌های دانش بنیان و نوع رسته‌بندی و خوشه‌بندی آنها ایجاد شود.

وی با اشاره به ضرورت تهیه و دسته‌بندی مشخصات فعالیت شرکت‌های دانش بنیان برای استفاده از توانمندی و کمک به رشد این مجموعه ها تصریح کرد: این اطلاعات باید شامل نوع عملکرد این شرکت‌ها اعم از فعال و نیمه فعال بودن و همچنین راکد بودن باشد تا براساس آن بتوان برنامه‌ریزی مناسبی برای رشد و توسعه آنها انجام داد.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: بعد از مشخص شدن تعداد و خوشه‌بندی این مجموعه‌ها می‌توان اولویت‌ها را برای رشد شرکت‌های دانش بنیان برای کمک به توسعه فضای کارآفرینی در استان تعیین کرد.

وی ادامه داد: بعد از تعیین اولویت‌ها ضرورت دارد که تسهیلات و امکانات لازم را برای توسعه این مجموعه‌ها بکار گیریم.

صحرایی گفت: ضرورت دارد که این نقشه راه هر چه سریعتر در خصوص نوع فعالیت و مهارت شرکت‌های دانش بنیان تهیه شود که این موضوع کمک مناسبی به افزایش اشتغال و تولید در کرمانشاه خواهد بود.

در این نشست «شادرام» مدیرگروه صنعتی شادرام شیمی، «مریم تحریری» رییس هیات مدیره شرکت‌های فنآوری شیمی فارابی، «عیسی محمدی» مدیرعامل شرکت کیمیا فرآیند بیستون و «احد قبادی» مدیرعامل مجتمع شیمیایی بیستون به بیان مباحث و نکات خود در خصوص ضرورت بهره گیری از شرکت‌های دانش بنیان به منظور توسعه فضای کسب و کار در استان پرداختند.

در پایان این نشست لوح عضویت افتخاری در انجمن شرکت‌های دانش بنیان به استاندار کرمانشاه و «عبدالوحید محمدی» سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اهدا شد.