شهرمن- به منظور ارتقای دانش و توسعه توانایی های فردی و سازمانی کارکنان شرکت گاز استان و تعامل با دانشگاه ها و سایر مراکز آموزشی، در سال 98 و عداد 57 دوره آموزشی به میزان 16هزارو764  نفر ساعت برنامه ریزی و اجرا شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان کرمانشاه، سیروس شهبازی مدیرعامل شرکت گاز استان با بیان این مطلب، اظهار کرد: از این میزان، 41 دوره ازسری دوره های مربوط به افزایش مهارت های شغلی و 16 دوره از دوره های بهبود مدیریت بوده که 3هزارو688 نفر ساعت مربوط به آموزش مدیران و 13هزارو76  نفر ساعت مربوط به آموزش کارکنان رسمی و قرارداد مستقیم است.
وی ادامه داد: سرانه آموزش مدیران مطابق آمار برابر با 74 ساعت و سرانه آموزش کارکنان رسمی  برابر با 64 ساعت است، این در حالی است که سهم آموزش کارکنان قرارداد مستقیم  3415 نفر ساعت بوده که معادل 38 ساعت سرانه آموزش می باشد.
شهبازی شد: شرکت گاز استان کرمانشاه در راستای تعالی سازمانی و با هدف اثر بخشی فعالیت های آموزشی ضمن اقدام به پیاده‌سازی و استقرار سیستم مدیریت آموزش 10015:2019 iso و اخذ آخرین ورژن گواهینامه مذکور به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌ها و استفاده بهینه از زمان با همکاری آموزش شرکت ملی گاز ایران اقدام به برگزاری دوره های مجازی جهت کارکنان به میزان 382 نفر ساعت کرده و همچنین در راستای آموزش پرسنل پیمانکاری با همکاری اداره کل فنی و حرفه ای استان، اقدام به ایجاد و تجهیز کارگاه آموزشی در محل اداره فنی و حرفه ای نیز کرده که تاکنون تعداد 250 نفر از نیروهای پیمانکاری معادل 9هزار  نفر ساعت، دوره های مختلف آموزشی را در این کارگاه گذرانده اند.
وی عنوان کرد: این شرکت در راستای تعامل صنعت و دانشگاه به پذیرش 54 نفر کارآموز از دانشگاه ها و سایر مراکز آموزشی اقدام کرده که این افراد میزان هزار و800 نفر ساعت آموزش را در واحدهای مختلف شرکت طی کرده اند.