کتاب «در هاله‌ي‌خاطره ها» شامل مجموعه اشعار نيمايي و دوبيتي هاي پيوسته استاد يداله عاطفي است که براي نخستين بار در قالب کتاب در قطع رقعي و در 168 صفحه توسط انتشارات خزه منتشر شد.

استاد يداله عاطفي متخلص به آشفته در هفتم دي‌ماه 1323 خورشيدي در شهر کرمانشاه و در محلّه قديمي تيمچه ملّاعبّاس‌علي (ميدان جوانشير کنوني) به دنيا آمد. استاد عاطفي در دوره ابتدايي و متوسّطه، به شعر، داستان، موسيقي، نقّاشي و خوش‌نويسي علاقه‌مند شد و تحصيلات دانشگاهي خود را در رشتة ادبيات فارسي ادامه داد. وي نزديک به نيم‎‎قرن است که در عرصة ادبي و انجمن هاي شعري حضوري مداوم دارد.  او در زمينة مطالعة آثار قدما مطالعات ارزشمندي داشته است. انتخاب و تصحيح گزيده اي از اشعار شهريار، محمدحسين جليلي (بيدار)، ايرج رضايي (انور) و اسداله عاطفي و نيز نگارش مقدمه اي مفصّل بر ديوان لاهوتي از کارهاي تحقيقي اوست.

 در تير ماه سال 1399، نشريه شهرمن با همکاري فصل نامه ادبي فرهنگي قلم، ويژه نامه اي در خصوص زندگي و آثار اين اديب ارزشمند و بزرگ به نام "مهربان آشفته‌ي آرام" به چاپ رساند.