شهرمن-  دکتر جواد کريمي، بنيانگذار دانشکده تربيت بدني دانشگاه رازي کرمانشاه و از مفاخر و چهره هاي برجسته علمي، ورزشي و هنري کشور، اولين قدم خود را در راه خدمت به جامعه ورزش در سال 1341برداشت. در اين سال وي به عنوان فارغ التحصيل رشته تازه تاسيس تربيت بدني در دانش سراي عالي تهران، مامور به خدمت در شهرستان قصر شيرين مي شود. جواد کريمي در حالي در پست مديرمسئول فني تربيت بدني قرار مي گيرد كه در كارنامه اش قهرماني كشتي در وزن ششم مسابقات دانشگاه هاي كشور را دارد و درچند دوره مسابقات قهرماني كشور نيز داوري كرده است.

وي در سال 1341 توسط شوراي شهر قصرشيرين به عنوان شهردار قصرشيرين انتخاب مي‌گردد و با ايجاد فضاي سبز در تپه عيسي و موسي اين شهرستان و همچنين احداث استخري روباز براي جوانان ديار الوند از خود يادگاري خوبي در شهر شيرين مي گذارد. وي چندي بعد به سمت رييس تربيت بدني دانشگاه اصفهان پذيرفته مي شود و براي اولين بار دستگاه هاي ورزشي را از ژاپن به ايران وارد مي كند. وي که به اهميت کاربرد علم در ورزش طي سالها تجربه پي برده يک سال بعد به آمريكا سفر مي كند و موفق مي شود مدرك فوق ليسانس و دكترايش را از دانشگاه پيتسبرگ در ايالت پنسيلوانيا اخذ كند. در اين مقطع كه با انقلاب اسلامي ايران همزمان مي شود به ايران باز مي گردد و كتاب تاريخ تربيت بدني جهان را مي نويسد كه به چاپ پنجم مي رسد و سال ها در مقطع كارشناسي دانشگاه هاي كشور تدريس مي شود.

پدر علم ورزش کرمانشاه، پس از پايه گذاري رشته تربيت بدني در دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد خوراسگان به عنوان تنها استاديار تربيت بدني دانشگاه اصفهان از اين شهر خداحافظي مي كند تا براي خدمت به همشهريانش و پايه گذاري دانشكده تربيت بدني دانشگاه رازي، به كرمانشاه بيايد. گفتگوي شهرمن با اين چهره محبوب را که به حق تنديس جوانمردي را دو سال پيش از سوي اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه دريافت کرده است، مي خوانيد.

*این گفتگو در دی ماه سال 94 انجام شده است. این چهره برجسته علمي، ورزشي و هنري کشور، امروز 2 اردیبهشت 1401 در سن 85 سالگی به دیدار معبود شتافت.

برای مطالعه این گفتگو کلیک کنید

http://shahreman.org/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C/