شهرمن آنلاین- بررسی طرح احداث پیاده راه نوبهار پس از مطالعات کارشناسی و بررسی معابر جایگزین ، اولین مرحله از طرح ساماندهی معابر پرتردد در شهر کرمانشاه است.

 شهردار کرمانشاه در سی‌امین جلسه شورای ترافیک شهر کرمانشاه با بیان این مطلب اظهار کرد: پیاده راه شدن بلوار نوبهار، با توجه به رویکرد توسعه حمل و نقل انسان محور با هدف استفاده از ظرفیت های گردشگری، تجاری موجود در محدوده بلوار نوبهار در دستور کار معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قرار گرفته است.

«نادر نوروزی»  تصریح کرد: پیاده راه کردن معابر خود تابع ضوابطی است که مهمترین آن امکان سنجی پیاده راه کردن معبر مورد مطالعه است به این معنا که حتی با وجود جاذبه‌های پیاده‌روی برای عابرین پیاده، در صورتی که برای وسایل نقلیه مسیر جایگزینی از طریق معابر موازی وجود نداشته باشد، بحث پیاده‌راه کردن آن معبر منتفی خواهد بود، لذا در این طرح بلوار های آل آقا، گلشن، کوکب رشیدی و خیابان تعزیرات به عنوان مسیرهای جایگزین پیش بینی شده است.

شهردار کرمانشاه در پایان گفت: این طرح به صورت آزمایشی و پس از جانمایی پارکینگ خودروها به عنوان یکی از مدهای حمل و نقل در نظر گرفته می‌شود، به طوریکه وجود معابر مناسب جهت تردد عابران پیاده که بتوان آن را به عنوان پیاده‌ راه در نظر گرفت در بسیاری از نقاط می‌تواند سبب توجه روزافزون مردم به این مد شده و با کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی، شرایط تردد وسایل نقلیه در معابر همجوار آن را نیز بهبود بخشد.