شهرمن- کم نبوده اند و نیستند کودکان با استعدادی که به خاطر فقر و تنگدستی و مشکلات و معضلات اجتماعی، از تحصیل بازمانده اند. بنیاد کودک موسسه خیریه بین المللی مردم نهادی است که در 25 سال اخیر چتر حمایتش را بر سر این کودکان گسترده است تا بتواند با شکوفا کردن و پرورش استعدادهای دانش آموزان مستعد، ستاره های درخشانی را به جامعه هدیه دهد.

این مؤسسه با کسب مجوز رسمی از وزارت‌کشور فعالیتش را آغازکرد و در اغلب استان های کشور دفتر نمایندگی دارد.

 به گفته شکوفه جلیلی رئیس نمایندگی بنیاد کودک در کرمانشاه، این موسسه غیردولتی و غیرسیاسی با تکیه به حفظ کرامتِ انسانی و نیز با بهره‌مندی از مهرورزیِ هموطنان داخلی و خارجی، بر حمایت از تحصیلِ دانش آموزان با استعدادِ کم‌برخوردار متمرکز است.

 دانش‌آموزان با استعدادی که به دلایل مختلف، نان‌آور خانواده را از دست داده اند و معضلات اقتصادی می‌تواند آنها را از تحصیل بازدارد.

جلیلی می گوید: بنیادکودک در آبان ماه 1382 فعالیت خود را در شهر کرمانشاه آغاز کرده است و در حال حاضر نمایندگی کرمانشاه از 288دانش‌آموز با استعداد و کم‌برخوردار در این استان با همکاری 181 تعداد همیار حمایت می‌کند. دو مددکار نیز در دفتر کرمانشاه مددکاری دانش‌آموزان بورسیه این نمایندگی را بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه در این سال‌ها نمایندگی کرمانشاه همواره همسو و در راستا با آرمان و مأموریت بنیادکودک و خدمت‌رسانی به دانش‌آموزان با استعداد این استان فعالیت کرده است، ادامه می دهد:علاوه بر حمایت تحصیلی از دانش‌آموزان، از اهم فعالیت‌های این نمایندگی می‌توان به حضور بنیادکودک بعد از زلزله کرمانشاه در آبان ماه سال 1396 اشاره کرد که با توجــه بــه تخریــب مــدارس در مناطـق زلزلـه‌زده کرمانشـاه و رسـالت بنیادکـودک مبنـی بـر حمایـت از دانش‌آمـوزان بـا اسـتعدادِ کم‌برخوردار ایـن موسسـه اقـدام بـه جمـع‌آوری کمک‌هــای مردمــی جهــت آماده‌ســازی شــرایط مســاعد تحصیلــی کــرد و پــس از رایزنی‌هــای انجــام شــده بــا ســازمان نوســازی مــدارس اســتان کرمانشــاه و اعــلام آن ســازمان مبنــی بــر جایگزینــی  کانکــس بــه جــای  مدارس تخریب شــده، 107 کانکس مدرسه به مناطق مذکور ارسال شد.

جلیلی می گوید: از همه نیکوکارانی که دغدغه و بیم ترک‌تحصیل این دانش آموزان کم برخوردار را که تحصیل حق طبیعی و ابتدایی آنهاست ؛ را دارند دعوت می شود برای همیاری به وبسایت موسسه به آدرس www.childf.org مراجعه و یا با شماره تماس های ۳۸۲۱۴۱۸۴ و ۳۸۲۱۴۱۸۸ تماس حاصل فرمایند.

لازم به توضیح است، این موسسه امروزه دارای 29 نمایندگی داخلی در سراسر کشور و 7 دفتر برون‌مرزی در سطح بین‌الملل است و از آنجا که در تمام دوران فعالیت نیکوکارانه‌ خود، دارای ساختاری شفاف، روشن و به‌روز بوده‌است، با ارائه مدارک و اسناد به مراجع ذی‌صلاح از سال 2005 تاکنون موفق به دریافت هرساله مقام مشورتی ویژه ECOSOC از سازمان‌ملل‌متحد شده‌است.

 همچنین این موسسه مبتنی بر عملکرد پاسخ‌گوی خود که برخاسته از ساختاری نظام‌مند و پر وضوح است توانسته گواهی‌نامه‌ استاندارد جهانی "SGS" را به‌دست آورده و همه ساله با کسب امتیاز بالا آن را تمدید کند.

بنیادکودک به منظورجلب اعتماد هرچه بیشتر نیکوکاران و نیز امکان پاسخ‌گویی مستند به اذهان عمومی در سراسر جهان گزارش حسابرسی‌های خود را در پایان هر سال مالی، ترجمه و به تمامی دفاتر برون‌مرزی ارائه می‌کند که از طریق وب‌سایت رسمی بنیادکودک برای مخاطبان، قابل مشاهده است.

همچنین بنیادکودک در پی گفت‌وگو با هیئت دولت در سال 86 موفق شد مجوزی دریافت کند که بر اساس آن همیاران می‌توانند مبالغ اهدایی خود به موسسه را در قالب هزینه‌های قابل قبول مالیاتی ارائه‌کنند.

 همه نیکوکارانی که دغدغه و بیم ترک‌تحصیل این دانش آموزان کم برخوردار که تحصیل حق طبیعی و ابتدایی آنهاست را دارند، می توانند برای همیاری به وبسایت موسسه به آدرس www.childf.org مراجعه و یا با شماره تماس های ۳۸۲۱۴۱۸۴ و ۳۸۲۱۴۱۸۸ تماس حاصل فرمایند.