شهرمن- جایزه و تندیس استاد دکتر مهدی محقق در دست جوان کرمانشاهی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار شهرمن، رسالهٔ دکتری خلیل کهریزی، جوان کرمانشاهی و دانش‌آموختهٔ رشتهٔ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی، از سوی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی به عنوان رسالهٔ برتر سال ۹۸ در رشتهٔ زبان و ادبیات فارسی برگزیده شد و جایزه و تندیس استاد دکتر مهدی محقق را به خود اختصاص داد.

آیین رونمایی از این تندیس و قرائت لوح تقدیر این جایزه، روز پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۹ در اختتامیهٔ پانزدهمین همایش بین‌المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد و رسالهٔ آقای دکتر خلیل کهریزی به عنوان رسالهٔ برتر مورد تجلیل و تشویق قرار گرفت.