شهرمن- اوائل اسفندماه، فخرالدین دوست محمد نمایشگاهی از آثار مفهومی در منزلش برگزار کرد. « شاخ طبیعت»،« اخرین برگ»،« سنگ آسمانی یا سنگ زمینی » و ....عنوان بعضی از این آثار بودند که بیانی اعتراض آمیز و منتقدانه به آتش سوزی جنگل های زاگرس و منطقه دالاهو در کرمانشاه و قربانی شدن حیوانات به خاطر غفلت و عطش سیری ناپذیر انسان مصرف گرایی امروز داشتند.

وی در گفتگو با خبرنگار شهرمن، در تحلیل یکی از آثار این نمایشگاه با عنوان یخچال گفت: هدف از خلق این اثر انتقال پیام هایی درباره تاثیرات و درس های ویروس کرونا به انسان ها بود.

دوست محمد عنوان کرد: برخوردی که با یخچال داشتم با عنوان « Corona thank you  » کرونا متشکرم! در واقع پرورش نوعی شهامت و شجاعت و رهایی از وابستگی به اشیا مادی بود که سرمنشاء بسیاری از اضطراب ها، اختلالات روحی و روانی، استرس ها و افسردگی و گرفتار شدن در رقابت های ناسالمی است که امروز بشر معاصر را گرفتار کرده است.

وی با بیان اینکه این رهایی از وابستگی به اشیاء محصول تاثیر بیماری کرونا است، افزود: در کنار بی رحمی ها و تلخی ها، کرونا درس های بسیاری به ما داد. به ما یاد داد که اگر تمام دنیا را هم داشته باشیم، در مقابل من هیچ هم نیستید.

این هنرمند کارتونیست درباره مفاهیم نوشته های اثر یخچال اظهار کرد: کرونا از تو متشکرم که باعث رشد خلاقیت در وجود من شدی، تو باعث شدی، از وابستگی به اشیاء رها شوم، تو اصلاً دیده نمی شوی ولی به من یاد دادی من از تو حقیر ترم، تو باعث شدی به محیط و طبیعت اطرافم بیشتر توجه کنم و تو به من قدرت بخشیدی، از مفاهیم نوشته های روی اثر یخچال بود.

وی گفت: زمانی که خواستم این مطالب و این برخورد را با یخچال داشته باشم، ترسیدم و وسواس و حساسیت زیادی که ناشی از وابستگی ما به اشیاء پیرامون است، سراغم آمد. اما می‌دانستم غلبه بر این وسواس و حساسیت باعث تقویت نیروهای شگرف و فوق العاده در درونم خواهد شد.

دوست محمد افزود: طرح چیز جدیدی نیست، کار ساده ای است اما آن اتفاقی که در درون من افتاد مهم بود. غلبه بر وابستگی به اشیائی که منشاء بسیاری از وسواس های فکری، ذهنی و اختلالات روحی و روانی در ما شده است.

وی تأکید کرد: کرونا این درس عظیم و ذی قیمت را به ما داد که ما آدم ها مالک هیچ چیز در این دنیا نیستیم. یاد داد که  به خاطر وابستگی به این اشیاء مادی و رفع عطش مصرف گرایی بشر معاصر،  بلایی سر طبیعت و محیط زیست آوردیم که من نماینده تنبیه و مجازات شما از سوی طبیعت هستم.