شهرمن- دو دختر دانش آموز جوانرودی در دو روز گذشته به زندگی خود پایان دادند.
به گزارش خبرنگار شهرمن، شنیده ها حاکی است این دو نوجوان در یک مدرسه تحصیل می کردند و 14 سال سن داشتند.
همچنین این دختران نوجوان با فاصله یک روز از یکدیدگر با طناب دار اقدام به خودکشی کردند.
مسئولان فرمانداری و آموزش و پرورش شهرستان جوانرود هنوز به درخواست و پیگیری خبرنگار شهرمن برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این حادثه پاسخی نداده اند.