شهرمن، امیرپویا قدسی- بيشترين علت كمبود عضو پيوندي و سختي دسترسي به آن،  عدم وجود اطلاعات کافي و باورهاي اشتباهي است که درباره اهداي عضو وجود دارد. متأسفانه آمار اهداي عضو دراستان کرمانشاه  وضعيت مطلوبي ندارد و يکي‌ از مهمترين دلايلش عدم رضايت خانواده ها به اهداي عضو عزيزشان که دچار مرگ مغزي شده است مي باشد. حل اين مشکل جز با  فرهنگ سازي و آگاه نمودن مردم جامعه امکان پذير نيست. در گفتگو با دکتربهنام روندي مسئول بيماري‌هاي خاص و پيوند اعضاي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه بيشتربا فرايند اهداي عضو و ظرفيت هاي کرمانشاه در اين زمينه آشنا مي شويد.

-کار خداپسندانه و ارزشمند اهداي عضو افرادي که دچار مرگ مغزي شده اند و همچنين پيوند اعضاي اهدايي چه مراحل و  فرايندي دارد؟

در ابتدا بگويم که اهداي عضو از افراد مرگ مغزي داراي ابعاد مختلف اجتماعي و فرهنگي و حتي اقتصادي مي باشد و از نظر پزشکي نيز نشان از توانايي علمي و تکنولوژي بالاي يک کشور دارد. بنابراين ارتقاي فرهنگ و آگاهي جامعه در زمينه اهداي عضو از ضروريات مي باشد.

تمامي بيماران با درجه هوشياري پايين ابتدا توسط يک تيم دوره ديده تشخيص مرگ مغزي ويزيت مي شوند و تست هاي تشخيصي مربوطه برايشان انجام مي شود و در صورت احتمال مرگ مغزي به تيم پنج نفره متخصصان تأييد کننده مرگ مغزي که شامل متخصص داخلي، بيهوشي، جراح مغز و اعصاب، بيهوشي، مغز و اعصاب و پزشکي قانوني مي باشند اطلاع رساني مي شود.

 در صورت تأييد قطعي مرگ مغزي توسط متخصصان مذکور قطعاً فرد مرگ مغزي ديگر بازگشت به حيات نخواهد داشت و اين زمان است که خانواده ها مي توانند با تصميم خداپسندانه خود و اعلام رضايت به اهداي اعضاي بدن عزيزشان حيات بخش همنوعان خود باشند.اما اين فرصت بسيار کوتاه است چرا که به دنبال مرگ مغزي، ساير اعضاي حياتي بدن نيز به زودي دچار اختلال کارکرد خواهند شد.

-گروه مشخصي در دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در اين زمينه فعاليت دارند؟

خوشبختانه در سالهاي اخير کارهاي بزرگي انجام شده و تعدادي از پرسنل درماني، آموزش هاي تخصصي در زمينه شناسايي و تشخيص بيماران مرگ مغزي را گذرانده اند و با تمام توان و بدون هيچ چشم داشت در حال انجام اين وظيفه مهم و خداپسندانه مي باشند .

-وضعيت کشور ما از بعد فرهنگي در اهداي عضو چگونه است؟

هم اکنون در کشور 27هزار بيمار نيازمند عضو پيوندي داريم که  متأسفانه هر 2 ساعت يک نفر از آنان را به علت نرسيدن عضو پيوندي از دست مي دهيم و اين در حالي است که سالانه هزاران بيمار مرگ مغزي با اعضاي بدن سالم که مي توانند حيات بخش بيماران نيازمند باشند به خاک سپرده مي شوند.

- اعضاي قابل پيوندهر فرد مرگ مغزي جان چند نفر را مي تواند نجات دهد؟

هر فرد مرگ مغزي با اهداي اعضاي اصلي مي تواند جان هشت نفر را نجات دهد وبا اهداي نسوج و بافت هاي بدن مي تواند زندگي  52 بيمار را بهبود ببخشد.

-بسياري از مردم جامعه ما تفاوتي ميان کوما و مرگ مغزي نمي بينند. لطفا درباره اين تفاوت صحبت کنيد.

 بله متأسفانه بسياري تفاوت بين بيمار مرگ مغزي و کوما را نمي دانند. در واقع از بين رفتن دائمي  تمامي عملکردهاي همه سلول هاي مغزي را مرگ مغزي مي گويند و تا کنون هيچ بيمار مرگ مغزي به زندگي باز نگشته است و اما کوما اختلال عملکرد برگشت پذير بخشي از مغز است که احتمال بهبودي دارد.

-کرمانشاه به لحاظ زيرساخت ها مي تواند مرکزيت پيوند غرب کشور را داشته باشد؟

خوشبختانه در دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه به عنوان قطب درماني غرب کشور، پيوند هاي کليه، مغز استخوان، قرنيه انجام مي شود که اميدواريم به زودي اولين عمل پيوند قلب نيز در دانشگاه کرمانشاه انجام شود.

-اگر در پايان نکته اي هست بفرماييد.

اميدوارم همشهريان عزيز با مراجعه به سايت www.ehda.ir اقدام به گرفتن کارت اهداي عضو نمايند و به عنوان سفير اهداي عضو در فرهنگ سازي اين امر معنوي در جامعه نقش مهمي داشته باشند.