شهرمن آنلاین- کتاب«خلاقیت در هنر و زندگی» مجموعه یادداشت های فخرالدین دوست محمد در انتشارات پارینه تهران در 176 صفحه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار شهرمن آنلاین، مخاطبان با مطالعه این کتاب متوجه ارتباط تنگاتنگ هنر کارتون و کاریکاتور با زندگی و تعمیم دادن آن به سایر ابعاد زندگی خواهند شد.

نویسنده در این مجموعه قصد دارد به مخاطب این پیام را بدهد که خلاقیت فقط در به کار بردن مواد یا تکنیک های خاص در زمینه هنر خلاصه نمی شود بلکه می توان از ظرفیت این عنصر ارزشمند در زندگی بهره برد و تأثیرات شگرف و عالی آن در تنوع بخشیدن و مجهز شدن افراد به نگاهی متفاوت در زندگی را مشاهده کرد.

کتاب «خلاقیت در هنر و زندگی» منتخبی از یادداشت های فخرالدین دوست محمد هنرمند برجسته حوزه کارتون و کاریکاتور است که پیش از این در مطبوعات و پایگاه های خبری منتشر شده است.