شهرمن آنلاین- مرکز مطالعات تاریخی دانشگاه رازی کرمانشاه با حضور وزیر علوم و جمعی از مسئولین استانی افتتاح شد.

روح الله بهرامی مسئول مرکز مطالعات تاریخی دانشگاه رازی، نهم اردیبهشت، در حاشیه افتتاح این مرکز در گفت و گو با ایسنا، اظهارکرد: مرکز مطالعات تاریخی دانشگاه رازی یک مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی است که در دو حوزه فعالیت خواهد کرد.

وی ادامه داد: انجام مطالعات کرمانشاه شناسی و تحقیقات در خصوص تاریخ، فرهنگ و هویت اجتماعی جامعه کرمانشاه یکی از حوزه های فعالیت این مرکز خواهد بود.

بهرامی با بیان اینکه این مرکز در یک حوزه دیگر به مطالعات و تحقیقات در خصوص آموزش عالی در غرب کشور می پردازد، گفت: در این بخش به سیاست گذاری های انجام شده در حوزه علم و نیز معرفی مفاخر، پیشرفت های دانشگاه و وضعیت کلی آن از سالهای گذشته تاکنون پرداخته می شود.

وی تاکید کرد: مرکز مطالعات تاریخی دانشگاه رازی بخش های مختلفی دارد که یکی از بخش های آن مرکز آرشیو است که در آن اسناد آموزش عالی در غرب کشور با محوریت دانشگاه رازی طی بازه زمانی ۱۳۵۱ تا ۱۳۶۰ که جمع آوری شده را نمایش می دهیم.

بهرامی خاطرنشان کرد: هرچند که این اسناد تنها  مربوط به ۱۰ سال اول فعالیت  آموزش عالی در غرب کشور است، اما بنا داریم که اسناد سالهای بعدی را هم گردآوری کنیم.

به گفته این مسئول، تاکنون ۲۱۷ هزار برگ اسناد آموزش عالی در غرب کشور گردآوری شده که در بخش آرشیو مرکز مطالعات تاریخی دانشگاه رازی نگهداری می شوند.

وی تصریح کرد: همچنین در این مرکز یک بخش نمایشگاهی را خواهیم داشت که شامل یک موزه است که اسناد و تجهیزات آموزشی پنج دهه پیش شامل گروه ها، رشته ها و دانشکده هایی که در غرب کشور زیر مجموعه دانشگاه رازی فعالیت می کرده اند را به نمایش می گذارد.

بهرامی افزود: همچنین در این مرکز یک تالار افتخارات و مفاخر دانشگاه رازی راه اندازی شده که در آن دستاوردهای علمی، نتایج تحقیقات، آثار و افتخارات اعضای هیات علمی، دانشمندان یک درصد و دو درصد برتر، دانشمندان پر استناد و شرح احوال و اقدامات روسای پیشین دانشگاه ساماندهی و جمع آوری شده است.

وی در ادامه به رونمایی از پنج اثر علمی و تحقیقاتی آموزش عالی در غرب کشور در حاشیه همایش آموزش عالی در غرب کشور که امروز(۹ اردیبهشت) برگزار شد هم اشاره کرد و گفت: کتاب تاریخ مختصر، مستند و مصور دانشگاه رازی در سالهای ۱۳۵۱ تا ۱۳۶۰، کتاب مجموعه مقالات و گزارش تفصیلی همایش ملی آموزش عالی در غرب کشور، کتاب شرح حال روسای ادواری دانشگاه، کتاب دانشگاه رازی از مطالعات تا تاسیس و کتاب رنج های متعالی تاریخ پنج اثری بودند که امروز با حضور وزیر علوم رونمایی شدند.