شهرمن آنلاین- مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی تحت هیچ شرایطی توقیف نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار شهرمن آنلاین به نقل از رئیس اداره حقوقی کمیته امداد امام خمینی (ره) کرمانشاه، مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی (مبحث توقیف حقوق مستخدمین)، مسئولان دستگاه قضایی ضمن شناسایی نقاط آسیب‌زا و با هدف مساعدت مددجویان، ماده قانونی را مورد بازنگری و اصلاح مجدد قرار داده اند به طوری که مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی تحت هیچ شرایطی توقیف نمی‌شود.

مهدی بشیری با بیان اینکه چنانچه مددجویی با چنین مشکلی مواجه گردید می‌تواند به این اداره مراجعه کند تا ضمن آگاهی از بستر موجود، در صورت لزوم طی پیگیری و مکاتبه رسمی، مراتب از سوی این نهاد به مرجع قضایی مربوطه منعکس شود.

 وی گفت: به زودی در خصوص تغییرات و اصلاحات احتمالی در قوانین و مقررات و موارد بهره‌مندی هر چه بیشتر مددجویان از مزایای مقرر  اطلاع رسانی لازم انجام می شود.

بشیری ابراز امیدواری کرد با همکاری و دلسوزی مسئولان دستگاه قضایی شاهد رفع کامل موانع حقوقی نیازمندان جامعه باشیم.

لازم به ذکر است به موجب تبصره دو ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی (مبحث توقیف حقوق مستخدمین)، حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی‌ گردد.