شهرمن آنلاین- دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از برخورد شدید با  تغییرکاربری های غیرمجاز و تصرف اراضی ملی و طبیعی در استان خبرداد و گفت: همه دستگاه های ذیربط باید در این امر همکاری داشته باشند.

به گزارش خبرنگار شهرمن آنلاین، حمیدرضا کریمی با تاکید بر ضرورت حفاظت از اراضی و منابع ملی و دولتی و خسارات ناشی از تصرفات غیرقانونی، اظهارکرد: در این راستا، پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها، تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها، تصرف و تخریب اراضی ملی، تجاوز به حریم راه از طریق ساخت و ساز غیرمجاز، بهره برداری غیرمجاز از منابع آب زیر زمینی از طریق حفر چاه های غیر مجاز و تجاوز به حریم رودخانه ها باید به شکل جدی در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: در صورت مشاهده و یا وصول گزارشی مبنی بر وقوع هرکدام از این جرائم، دستگاه ها و سازمان های ذیربط باید با بسیج تمام امکانات و اقدام به موقع، نسبت به جلوگیری و مقابله با آن اقدام کنند.

دادستان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین احکام قطعی اجرا نشده مربوط به تغییر غیرمجاز اراضی زراعی و باغ ها و تصرف عدوانی اراضی ملی مربوط به سال های گذشته توسط شعب اجرای احکام کیفری در دادسراها و حوزه قضائی بخش های تابعه استان احصاء و با صدور دستور قضائی اجرای سریع حکم آنها در دستور کار قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: معاونین دادستان کرمانشاه و دادستان های شهرستان ها، باید نسبت به اجرای کامل احکام قطعی به خصوص قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز، مسدود کردن چاه های آب غیرمجاز و رفع تصرفات اراضی رصد کاملی داشته باشند و در صورتی که موارد از عدم اجرای حکم گزارش شد، نسبت به تشکیل پرونده قضایی آن اقدام کنند.

 کریمی در ادامه اعلام کرد: دستگاه های خدمات رسان همچون شرکت گاز، توزیع برق، مخابرات و آب و فاضلاب باید از ارائه خدمات به افرادی که با تغییر کاربری اراضی و باغ ها و اراضی منابع طبیعی به صورت غیرقانونی اقدام به ساخت و ساز می کنند، خودداری کنند.

وی در پایان بر همکاری همه دستگاه های ذیربط استان برای جلوگیری از تغییر کاربری ها و تصرف اراضی ملی و طبیعی تاکید کرد و گفت: نشست هایی به منظور تعامل و هماهنگی بیشتر این دستگاه ها و نیروی انتظامی با حضور نماینده دادستان تشکیل می شود.