*یادداشت شهرام حرزاده، دیده بان معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در خصوص واقعه دردناک آتش سوزی منطقه بوزین و مره خیل پاوه و جانباختن غیور مردانی که برای اطفاء حریق داوطلب شده بودند و در همین راه شجاعانه جان فشانی کردند.

سوء مدیریت در آتش سوزی بوزین مره خیل

بی برنامگی و سوء مدیریت اداره حفاظت محیط زیست استان و شهرستان و مدیریت بحران کرمانشاه در پیشگیری از آتش سوزی بوزین و مره خیل قابل تأمل است ( باتوجه به اینکه بنا براعلام مدیر کل محترم مدیریت بحران استانداری کرمانشاه، آتش سوزی در آن محل چند روز قبل از آن نیز اتفاق افتاده و اطفا شده است؛ اما متاسفانه اقدامات پیشگیرانه مناسبی برای جلوگیری ازتکرارآن به عمل نیامده و آمادگی و تجهیزات لازم برای مقابله با آتش سوزی مجدد مهیا نشده است). همانگونه که عکس های منتشره شده نشان می دهد و جناب آقای بالایی هم در سخنانشان تایید فرموده اند، در منطقه مذکور مقدار زیادی علفهای هرزخشک شده با ارتفاع حدود۳۰ الی ۵۰ سانتیمتر وجود داشته که علت گسترش سریع آتش سوزی همین علفهای خشک (که سوخت بسیار مناسبی برای آتش بوده اند) و وزش باد بوده است.

واضح است برای کارشناسان محترم اداره حفاظت محیط زیست، بروزچنین آتش سوزی هایی با وجود این همه پوشش گیاهی خشک شده دور از ذهن وغیرقابل پیش بینی نبوده است و باید قبل از وقوع بروزآن فکری برای پیشگیری آن می نمودند و آمادگی لازم را کسب می کردند.(ازجمله رهاسازی حیوانات علفخوار که با خوردن بخشی از این علفها، حجم وتراکم آنها را کم کنند و نیز ایجاد فاصله بین قسمتهای مختلف مراتع با شخم سطحی ردیفی درآنها وایجاد پستهای دیده بانی وآتش نشانی). گو اینکه اصلاً وجود این همه علف هرز خشک و بلند، خود نشانگر عدم تعادل در محیط زیست منطقه مذکور می باشد که فاقد تعداد کافی ازحیوانات وحشی علفخوار بوده است و اینجاست که باید وجدان آن کسانی که برای بدست آوردن مقداری گوشت مجانی اقدام به شکار انواع حیوانات علفخوار منطقه کرده اند و مسئولین محیط زیست که مجوز شکاربرای آنها صادرنموده و یا در جلوگیری از شکار آنها اقدام موثری بعمل نیاورده اند شرمنده باشند.

خوب است فرمانده محترم سپاه ناحیه پاوه نیز بزرگواری بفرمایند علاوه برعرض تسلیت به خانواده های این عزیزان ازدست رفته که البته اقدام بسیارشایسته ای بود؛ در دفعات بعد که خدای نکرده آتش سوزی رخ دهد هماهنگی کنند که تجهیزات مناسب ازجمله لودر وغلتک و تراکتور وماشینهای آتش نشانی دراختیار قرار گیرد و حتی درصورت لزوم به منطقه هلی برد شود. چراکه راه حل اصولی جلوگیری از گسترش این آتش سوزیها شخم کردن علفهای خشک اطراف محل آتش سوزی با تراکتور و یا کوبیدن آتش با غلتک سنگین و دارای حفاظ مناسب ضدآتش و یا ایجاد خاکریز توسط لودر می باشد؛ نه اینکه داوطلبان مردمی غیرمجهز سعی کنند با بیل و شاخه های درخت آتش را خاموش کنند.

در هر صورت باید دانست که تکرار چنین آتش سوزیهایی در مناطقی که مقدار زیادی علف خشک در آنها وجود دارد قابل پیش بینی است وباید قبل از وقوع آن با ایجاد فاصله بین قسمتهای مختلف مراتع ازطریق شخم کردن ردیفهایی در بین مراتع امکان گسترش غیرقابل کنترل آتش را ازبین برد ضمن اینکه در درازمدت باید با محاسبه دقیق کارشناسان تعداد کافی از علفخواران به این مناطق وارد و پرورش وحفاظت شوند تا این حجم ازعلفهای هرز بلند و خشک شده در اختیارشعله های آتش قرارنگیرد.همچنین ایجاد ایستگاههای دارای وسایل مجهزآتش نشانی درنقاط مختلفی که امکان بروزآتش سوزی در آنها وجود دارد ضروری می باشد و می تواند ازطریق اختصاص بودجه دولتی ویا از طریق جمع آوری کمکهای مردمی توسط انجمن های زیست محیطی احداث گردد.

پیشنهاد می گردد چنانچه مسئولین محترم دولت مدعی هستند که بودجه کافی برای این مسائل ندارند لطفا از مفت فروشی صنایع دولتی همانند پالایشگاه کرمانشاه و پتروشیمی بیستون به بخش خصوصی با  ثمن بخس خودداری کنند و مطالبات دولت از خریداران اینگونه واحدهای صنعتی ارزشمند را که جزیی از اموال عمومی ملت بوده اند به طور کامل وصول نمایند که در آن صورت بدون شک برای تهیه مقداری وسایل کنترل آتش دچارکمبود بودجه نخواهند شد.

* یادداشت های ارسال شده به دفتر «شهرمن»، ممکن است با دیدگاه مدیر مسئول و اعضای تحریریه این رسانه متفاوت باشد؛ اما سعی ما بر این است آرا و نظرات گوناگون را در اختیار مخاطبان فهیم قرار دهیم و قضاوت را به عهده آنان بگذاریم.