شهرمن آنلاین- به مناسبت روز جهانی اتیسم برای اولین بار در ایران یک دوره ورکشاپ مدال هنری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار شهرمن آنلاین، ورکشاپ مدال هنری با توجه به اهمیت موضوع اشتغال افراد دارای اتیسم و شعار ۲ سال پیاپی ۲۰۲۱و ۲۰۲۲ که فراگیری  در محیط کار است، توسط مرکز اتیسم حس پنهان و با حضور نماینده فدراسیون مدال هنری FIDEM مسیح احمدی برگزار شد.

موضوع این ورکشاپ محیط زیست بود.

پرورش تخیل تصویر و آموزش ساخت اثر هنری در شاخه ی مدال هنری با نتیجه ۲۸ عدد به صورت مدلسازی اولیه جهت سریع به نتیجه رسیدن تفکر کودکان برای خلق اثر و رسیدن به ایده، هدف این ورکشاپ بود.