شهرمن آنلاین- جوان کرمانشاهی به چند نیازمند پیوند عضو جان دوباره بخشید.

مسئول واحد پیوند اعضا و بیماری های خاص معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: با عمل خیر اهداء اعضاء، چند بیمار نیازمند به پیوند از مرگ نجات یافتند.

دکتربهنام روندی با بیان اینکه زنده یاد سهیل ممدوح 35ساله در تاریخ ۱۳ فروردین دچار سانحه تصادف شد و در تاریخ ۲۵ فروردین مرگ مغزی ایشان تایید شد، افزود: با تلاش همکاران واحد پیوند معاونت درمان و با رضایت خانواده ی این جوان اعضای بدنش(کبد و کلیه ها و نسوج) به بیماران نیازمند اهدا گردید.

وی گفت: خانواده زنده یاد سهیل ممدوح  با گذشت، ایثار و فداکاری با رضایت به اهدای عضو عزیز از دست رفته شان، به بیماران نیازمند و در انتظار اهدا عضو، زندگی دوباره بخشیدند.