صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه و پایگاه اطلاع رسانی «شهر من»، در خصوص انتظارات و توقعات جامعه خبرنگاری و روزنامه نگاری از دولت آینده گفت: اگر جواب این سوال را می شد پس از یک بررسی و پژوهش عمیق تطبیقی ارائه داد، بهتر می شد به پاسخ هایی دست یافت که دردی را از جامعه  پردرد رسانه ای به ویژه جامعه مطبوعاتی ایران دوا کرد.

«بنفشه رضایی» در گفت و گو با ایرنا افزود: در اینجا خوب است وضعیت مطبوعات را طبق نظریه کارکردگرایی که جامعه را یک ارگانیک زنده می داند، بررسی کنیم.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول پایگاه اطلاع رسانی «شهر من» ادامه داد: وقتی جامعه یک موجود زنده است، اختلال در یک عضو موجب ایجاد مشکل در اعضای دیگر و در آخر، پیکرواحد خواهد شد، پس اگر به طور کلی رسانه ها و به طور ویژه مطبوعات را عضوی از این ارگانیسم بدانیم، دوراز انتظار نخواهد بود در کشور ما که اقتصاد و فرهنگ حال خوبی ندارند، رسانه ها کارکرد درستی نداشته باشند.

شفاف شدن برخی قوانین مربوطه بخشی از مطالبات است

وی افزود: به راستی مطالبه ما از دولت آینده چه می تواند باشد؟ اگر با کمی گرایش کمال خواهانه بخواهیم پاسخ دهیم بی شک باید گفت مطبوعات و به طور کل رسانه ها جز آزادی خواهی، شفاف شدن برخی قوانین مربوطه و کم رنگ شدن خط قرمزها مطالبه دیگری نباید داشته باشند، چرا که اگر غیر از این باشد، در انحصار قدرت قرار خواهند گرفت و آنگاه دیگر زبان گویای مردم و ابزار نظارت نخواهند بود.

رضایی اضافه کرد، وقتی از رسانه ها و مطبوعات در نظریه های بسیاری از نظریه پردازان بزرگ رسانه مثل میشل فوکو، به عنوان ابزار قدرتمند کنترل و نظارت یاد می شود، این ناظر بدون داشتن استقلال، شیر بی یال و دم و قدرت است.

این روزنامه نگار کرمانشاهی افزود: وقتی حال مطبوعات در کشورهای توسعه یافته و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه خوب است، به این دلیل است که در آنجا حال این ارگانیسم خوب است و هر دستگاهی به خوبی و درستی و هماهنگ با دیگر اعضا کارش را انجام می دهد و زیرساخت ها درست پایه ریزی شده اند.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه «شهر من» ادامه داد: حال اگر بخواهیم با دیدی واقع گرایانه و با در نظر گرفتن شرایط موجود، مطالباتی را مطرح کنیم که شاید بتواند آرامش بخش باشد، می توان در گام اول انتخاب فردی شایسته برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پیرو آن، سپردن مسئولیت معاونت مطبوعاتی به فردی کاربلد از جامعه رسانه ای ایران، اشاره کرد.

مطالبات یک روزنامه نگار از دولت

به گفته رضایی، توزیع عادلانه یارانه کاغذ و افزایش این گونه حمایت ها، اختصاص سهمیه فیلم و زینک به مانند کاغذ، توجه ویژه به مطبوعات محلی، اعطای ضریب کیفی به مطبوعات بر اساس کیفیت و نه کمیت آنها، سختگیرانه شدن اعطای مجوز به متقاضیان از بعد حرفه ای و در نظر گرفتن ظرفیت جامعه کنونی نسبت به تعداد مطبوعات فعال، برقراری مجدد جشنواره کشوری مطبوعات و رسانه ها و جشنواره های استانی، برگزاری دوباره نمایشگاه مطبوعات از جمله این مطالبات است.

وی معتقد است، کمک به بهبود امنیت شغلی برای فعالان حوزه رسانه با استمرار معافیت مطبوعات مستقل از لحاظ  مالی از مالیات و از همه مهمتر استمرار معافیت حق بیمه کارفرما برای پنج نفر و اعمال این قانون‌ برای کارگاه های جدید و کارگاه رسانه های برخط مانند خبرگزاری ها و پایگاه های خبری می تواند از مهمترین مطالبات روزنامه نگاران و خبرنگاران باشد.