بنفشه رضایی-  مجموع بيماران کوويد19 در کشور به حدود  دو ميليون و 359 هزار نفر رسيده است و حدود 68 هزار و 800 نفر جان باخته اند؛ اما هنوز بيانيه رسمي و شفافي از سوي دولت درباره برنامه واکسيناسيون اعلام نشده است.

حال که همه کشورها در کنار مرحله اول مواجهه با کويد 19 و استراتژيک فاصله گذاري هاي اجتماعي و رعايت پروتکل هاي بهداشتي به صورت فردي،  به شروع مرحله واکسيناسيون و ايجاد ايمني عمومي رسيده اند، مردم ما هم چشم به راه واکسيناسيون عمومي دارند و دلخوش به رخ دادن اين اتفاق مهم هستند.

اما موضوعات مهمي اين چشم انتظاري را آزار دهنده کرده و چشيدن لذت اميدوار بودن را کمرنگ کرده است. از جمله بي اطلاعي و ناآگاهي از چند و چون واکسيناسيون عمومي. مردم هنوز نمي دانند به صورت قطعي يا حدودي هر فرد در چه زماني به پايان اين انتظار مي رسد و نوبت او در اين صف طولاني کي خواهد بود. همچنين اطلاعاتي در زمينه وجود حق انتخاب براي واکسينه شدن در دسترس نيست و همچنين مشخص نيست که هر فرد براي انتخاب نوع واکسن‌اش آزادي خواهد داشت يا خير.

موضوع ديگر، بي اعتمادي مردم نسبت به کفايت دولت در اجراي طرح واکسيناسيون است. مردم فراموش نخواهند کرد که دولت هاي اخير، حتي در توزيع ساده اقلام معيشتي از جمله روغن و مرغ ناموفق بوده و همواره در اجراي چنين طرح هايي درست عمل نکرده است، چه رسد به فرآيند مهمي همچون اجراي واکسيناسيون عمومي!

هنوز وارد اين مرحله نشده ايم، در مرکز و بسياري از شهرستان ها زمزمه هايي  از وجود تخلفاتي در توزيع واکسن ميان گروه هاي داراي اولويت شنيده مي شود که حتي واکنش برخي دادستان ها را برانگيخته است. دادستان کرمانشاه اظهار کرده در چند هفته اخير که اين فرآيند در کشور شروع شده، شاهد انتشار اخباري از تزريق واکسن به افرادي خارج از اولويت‌بندي‌ها در برخي از شهرها هستيم.

شهرام کرمي هشدار داده قطعاً دستگاه قضا با مديراني که با سوء استفاده از موقعيت و جايگاه خود اقدام به تزريق واکسن کرونا براي خود و يا اطرافيانشان خارج از نوبت کنند، برخوردي جدي و قاطع خواهد داشت. توييت يکي از اعضاي شوراي شهر کرمانشاه نيز موجب نگراني است. در اين توييت نوشته شده هرکسي از سهميه پاکبانان واکسن کرونا زده باشد قطعاً انسان خائني است. استاندار، فرماندار و دادستان بايد برخورد کنند! حال در کنار اين مسائل، تنوع واکسن ها از روسي و چيني و ايراني و... نيز سؤال برانگيز است زيرا از آنجايي که هريک از اينها ممکن است ضريب ايمني متفاوتي داشته باشند، ايمن سازي يکدست و همگاني را دچار چالش خواهد کرد.

دغدغه ديگر مردم، مي تواند به نزديکي پايان کار دولت فعلي مربوط باشد. آيا اين دولت با وجود تمام مشکلات موجود انگيزه و توان مديريت شرايط کرونايي، برنامه ريزي و آينده نگري جهت واکسيناسيون عمومي را دارد؟

و اما مهمترين و آزاردهنده ترين موضوع، حکايت قديمي دارا و ندار در کشور ماست. با وجود دست‌هايي   که مي توانند داروهايي که توزيع‌شان تحت نظارت هاي قوي قرار دارد را، به بازار سياه بکشانند و افزون بر اين، شنيده هايي که از صدور مجوز براي چند شرکت خصوصي جهت وارد کردن واکسن توسط دولت خبر مي دهد، چگونه مي توان به اجراي عدالت در توزيع واکسن خوش بين بود؟

اميدوارم به جايي نرسيم که با همين قلم، فرياد کنيم چرا بايد خون آقازاده ها و مرفهين از مردم مظلومِ تنگدست رنگين تر باشد؟ حتي اگر اين اولويت در حد يک روز زودتر واکسينه شدن باشد.